Așezarea candelelor
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Vorbește lui Aaron și spune-i: ‘Când vei așeza candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.’” 3 Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. 4 Sfeșnicul era de aur bătut; atât piciorul, cât și florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care i-l arătase Domnul.
Închinarea leviților
5 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6 „Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. 7 Iată cum să-i curățești: Stropește-i cu apă ispășitoare, să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curățească. 8 Să ia apoi un vițel, cu darul de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn, și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire. 9 Să apropii pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. 10 Să apropii pe leviți înaintea Domnului, și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți. 11 Aaron să legene pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel, și să fie închinați astfel în slujba Domnului. 12 Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, ca să faci ispășire pentru leviți. 13 Să pui pe leviți în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului. 14 Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel, și leviții vor fi ai Mei. 15 După aceea, leviții să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curățești și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat. 16 Căci ei Îmi sunt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuți, din toți întâii născuți ai copiilor lui Israel. 17 Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu , atât din oameni, cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toți întâii născuți în țara Egiptului. 18 Și Eu am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel. 19 Am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nicio urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș.” 20 Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviți; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21 Leviții s-au curățit și și-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curățească. 22 După aceea , leviții au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii, în fața lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la leviți, așa s-a făcut cu ei.
Timpul cât trebuie să slujească leviții
23 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24 „Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de douăzeci și cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. 25 De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. 26 Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor.”