Când să mănânce din jertfe
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate de copiii lui Israel și să nu necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. 3 Spune-le:
‘Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăție , omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul. 4 Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere de sămânță să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de sămânță în somn, 5 cel ce se va atinge de o târâtoare și se va spurca sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. 6 Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce își va scălda trupul în apă; 7 după asfințitul soarelui va fi curat și, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui. 8 Să nu mănânce dintr-o vită moartă sau sfâșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. 9 Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfințesc.
Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte
10 Niciun străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. 11 Dar robul cumpărat de preot cu preț de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui; ei să mănânce din hrana lui. 12 Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare. 13 Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărțită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce în casa tatălui său, ca atunci când era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14 Dacă un om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. 15 Preoții să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; 16 ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovați mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfințesc.’”
Jertfele să fie fără cusur
17 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18 „Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le:
‘Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, 19 să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. 20 Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. 21 Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea. 22 Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. 23 Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruințe, nu va fi primit. 24 Să n-aduceți Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceți ca jertfă în țara voastră. 25 Nici să nu luați de la străin vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceți ca mâncare Dumnezeului vostru, căci sunt sluțite , au metehne, și n-ar fi primite.’” 26 Domnul a zis lui Moise: 27 „Vițelul , mielul sau iedul, după naștere, să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. 28 Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiați ca jertfă în aceeași zi cu fătul ei. 29 Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, s-o aduceți așa ca să fie primită. 30 Vita să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsați nimic din ea până a doua zi dimineața. Eu sunt Domnul. 31 Să păziți poruncile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. 32 Să nu necinstiți Numele Meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă sfințesc 33 și care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”