Dumnezeu Se arată a doua oară
1 Când a isprăvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, 2 Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la Gabaon. 3 Și Domnul i-a zis: „Îți ascult rugăciunea și cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, și ochii Mei și inima Mea vor fi acolo pe vecie. 4 Și tu, dacă vei umbla înaintea Mea cum a umblat tatăl tău, David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile Mele, 5 voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău, David, când am zis: ‘Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.’ 6 Dar , dacă vă veți abate de la Mine voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile Mele și legile Mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, 7 voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa pe care am sfințit-o Numelui Meu, și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. 8 Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera. Și va zice: ‘Pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia?’ 9 Și i se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit, de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.’”
Cetățile zidite de Solomon
10 După douăzeci de ani, Solomon zidise cele două case: Casa Domnului și casa împăratului. 11 Atunci, fiindcă Hiram , împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos și aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileii. 12 Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut 13 și a zis: „Ce cetăți mi-ai dat, frate?” Și le-a numit Țara Cabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi. 14 Hiram trimisese împăratului o sută douăzeci de talanți de aur. 15 Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului și a casei sale Milo și a zidului Ierusalimului, Hațorului , Meghidoului și Ghezerului . 16 Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Ghezerul, îi dăduse foc și omorâse pe canaaniții care locuiau în cetate. Apoi, îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. 17 Și Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos, 18 Baalatul și Tadmorul în pustia țării, 19 toate cetățile slujindu-i ca magazii și fiind ale lui: cetățile pentru care, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara peste care împărățea. 20 Iar pe tot poporul care mai rămăsese din amoriți, hetiți, fereziți, heviți și iebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, 21 pe urmașii lor care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă , și așa au fost până în ziua de astăzi. 22 Dar Solomon n-a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. 23 Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci , însărcinați să privegheze pe lucrători. 24 Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo . 25 Solomon aducea de trei ori pe an arderi-de-tot și jertfe de mulțumire pe altarul pe care-l zidise Domnului și ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului. Și a isprăvit astfel casa. 26 Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Ețion-Gheber , lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. 27 Și Hiram a trimis cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau marea. 28 S-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanți, pe care i-au adus împăratului Solomon.