1 Și David a zis: „Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor-de-tot pentru Israel.”
Pregătirile lui David pentru zidirea Templului
2 David a strâns pe străinii din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu. 3 A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aramă atât de multă, încât nu puteau s-o numere 4 și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. 5 David zicea: „Fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei.” Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.
Sfaturile date lui Solomon
6 David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui Israel. 7 David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu. 8 Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ. 9 Iată că ți se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă , izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon (Pace) , și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. 10 El va zidi o casă Numelui Meu. El Îmi va fi fiu și Eu îi voi fi Tată și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui în Israel.’ 11 Acum, fiule, Domnul să fie cu tine ca să propășești și să zidești Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine! 12 Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău! 13 Atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te , nu te teme și nu te înspăimânta. 14 Iată, prin străduințele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanți de aur, un milion de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări , căci este foarte mult; am pregătit, de asemenea, lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. 15 Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari, și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări. 16 Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează și Domnul să fie cu tine.” 17 David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând: 18 „Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat El odihnă din toate părțile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii țării și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului Său. 19 Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculați-vă și zidiți Sfântul Locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui Domnului.”