Leviții, numărătoarea și slujbele lor
1 David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel. 2 El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoți și pe leviți. 3 Au făcut numărătoarea leviților de la vârsta de treizeci de ani în sus; socotiți pe cap și pe bărbați, s-au găsit în număr de treizeci și opt de mii. 4 Și David a zis: „Douăzeci și patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, șase mii să fie dregători și judecători, 5 patru mii să fie portari și patru mii să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim.” 6 David i-a împărțit în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7 Din gherșoniți : Laedan și Șimei. 8 Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam și Ioel, trei. 9 Fiii lui Șimei: Șelomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. 10 Fiii lui Șimei: Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui Șimei. 11 Iahat era căpetenia și Zina al doilea; Ieuș și Beria n-au avut mulți fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. 12 Fiii lui Chehat : Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. 13 Fiii lui Amram : Aaron și Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să-I facă slujba și să binecuvânteze pe vecie în Numele Lui. 14 Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi. 15 Fiii lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16 Fiul lui Gherșom: Șebuel , căpetenia. 17 Și fiii lui Eliezer au fost: Rehabia , căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulți la număr. 18 Fiul lui Ițehar: Șelomit, căpetenia. 19 Fiii lui Hebron : Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea și Iecameam, al patrulea. 20 Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia, și Ișia, al doilea. 21 Fiii lui Merari : Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și Chis . 22 Eleazar a murit fără să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat de neveste fiii lui Chis, frații lor. 23 Fiii lui Muși : Mahli, Eder și Ieremot, trei. 24 Aceștia sunt fiii lui Levi , după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuințați în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 25 Căci David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat odihnă poporului Său și va locui pe vecie la Ierusalim, 26 și leviții nu vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru slujba lui.” 27 După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 28 Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curți și de odăi, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu, 29 de pâinile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele prăjite, de toate măsurile de încăpere și de lungime; 30 ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul 31 și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat , de lună nouă și de sărbători , după numărul și obiceiurile rânduite. 32 Îngrijeau de cortul întâlnirii, de Sfântul Locaș și de fiii lui Aaron, frații lor, pentru slujba Casei Domnului.