Preoții, împărțiți în douăzeci și patru de cete
1 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2 Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți. 3 David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Țadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. 4 Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar și i-au împărțit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești. 5 I-au împărțit prin sorți, între unii și alții, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6 Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai-marilor, înaintea preoților Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. 7 Cel dintâi sorț a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; 8 al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; 9 al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin; 10 al șaptelea, pentru Hacoț; al optulea, pentru Abia ; 11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania; 12 al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab; 14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer; 15 al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapițeț; 16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 17 al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul; 18 al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia. 19 Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.
Căpeteniile leviților
20 Iată căpeteniile celorlalți leviți. Din fiii lui Amram: Șubael ; din fiii lui Șubael: Iehdia; 21 din Rehabia , din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia. 22 Din ițehariți: Șelomot; din fiii lui Șelomot : Iahat. 23 Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea. 24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir; 25 fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. 26 Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia. 27 Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri. 28 Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii; 29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 30 Fiii lui Muși: Mahli, Eder și Ierimot.
Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești. 31 Și ei, ca și frații lor, fiii lui Aaron, au tras la sorți înaintea împăratului David, înaintea lui Țadoc și Ahimelec și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din frații săi.