David înfățișează pe Solomon
1 David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. 2 Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: „Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc. 3 Dar Dumnezeu mi-a zis: ‘Să nu zidești o casă Numelui Meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge.’ 4 Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. 5 Dintre toți fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulți fii – a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. 6 El mi-a zis: ‘Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al Meu și-i voi fi Tată. 7 Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ține , ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor Mele.’ 8 Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru, care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și s-o lăsați de moștenire fiilor voștri, după voi, pe vecie. 9 Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-I cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie. 10 Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-I slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează!”
David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru Templu
11 David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. 12 I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile Casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu și vistieriile Sfântului Locaș 13 și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba Casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului. 14 I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. 15 A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. 16 I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. 17 I-a dat chipul furculițelor, lighenelor și ceștilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir, 18 și chipul altarului tămâii în aur curățit, cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur, care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului. 19 „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui.” 20 David a zis fiului său Solomon: „Întărește-te , îmbărbătează-te și lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta! Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa , nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului. 21 Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu și iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări și căpeteniile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale.”