Pilde din Vechiul Testament
1 Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor , toți au trecut prin mare , 2 toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise; 3 toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească 4 și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. 5 Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. 6 Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7 nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace.” 8 nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut douăzeci și trei de mii. 9 Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. 10 Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de Nimicitorul . 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. 12 Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu , care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.
Despre Cina Domnului
14 De aceea, preaiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. 15 Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată : judecați voi singuri ce spun. 16 Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 17 Având în vedere că este o pâine, noi , care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. 18 Uitați-vă la Israelul după trup : cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? 19 Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20 Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. 21 Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor; nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. 22 Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?
Cugetul nostru și al altuia
23 Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24 Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25 Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. 26 Căci „al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 27 Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. 28 Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncați, din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci „al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 29 Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30 Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? 31 Deci , fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. 32 Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. 33 După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți.