1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieții – 2 pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată –, 3 deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 5 Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. 6 Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. 7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. 8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și Cuvântul Lui nu este în noi.