Curăția de inimă a lui Samuel
1 Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. 2 De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. 3 Iată-mă! Mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului Lui: Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți, și vă voi da înapoi.” 4 Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.” 5 El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră și unsul Lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele.” Și ei au răspuns: „Sunt martori!”
Samuel nu mai e judecător
6 Atunci, Samuel a zis poporului: „Domnul a pus pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinții voștri din Egipt. 7 Acum, înfățișați-vă ca să vă judec înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă și părinților voștri. 8 După ce a venit Iacov în Egipt, părinții voștri au strigat către Domnul, și Domnul a trimis pe Moise și pe Aaron, care au scos pe părinții voștri din Egipt și i-au adus să locuiască în locul acesta. 9 Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor, și El i-a vândut în mâinile lui Sisera, căpetenia oștirii Hațorului, în mâinile filistenilor și în mâinile împăratului Moabului , care au început lupta împotriva lor. 10 Au strigat iarăși către Domnul și au zis: ‘Am păcătuit , căci am părăsit pe Domnul și am slujit baalilor și astarteelor; izbăvește-ne acum din mâna vrăjmașilor noștri și-Ți vom sluji.’ 11 Și Domnul a trimis pe Ierubaal și pe Barac, și pe Iefta , și pe Samuel și v-a izbăvit din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și ați locuit în liniște. 12 Apoi, când ați văzut că Nahaș , împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-ați zis: ‘Nu, ci un împărat să domnească peste noi.’ Și totuși Domnul Dumnezeul vostru era Împăratul vostru. 13 Iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut; iată că Domnul a pus un împărat peste voi. 14 Dacă vă veți teme de Domnul, dacă-I veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui și dacă nu vă veți împotrivi Cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât și împăratul care domnește peste voi. 15 Dar, dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi Cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. 16 Acum mai așteptați aici, ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. 17 Nu suntem noi la seceratul grânelor? Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat pentru voi.” 18 Samuel a strigat către Domnul, și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. 19 Și tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci, la toate păcatele noastre, am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi.” 20 Samuel a zis poporului: „Nu vă temeți! Ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. 21 Nu vă abateți de la El, altfel ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 22 Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. 23 Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. 24 Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-I cu credincioșie, din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. 25 Dar, dacă veți face răul, veți pieri, voi și împăratul vostru.”