David, în țara filistenilor; șederea lui la Țiclag
1 David și-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel; așa voi scăpa de mâna lui.” 2 Și David s-a sculat, el și cei șase sute de oameni care erau împreună cu el, și au trecut la Achiș , fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3 David și oamenii lui au rămas în Gat, la Achiș; își avea fiecare familia lui și David își avea cele două neveste: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 4 Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. 5 David a zis lui Achiș: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?” 6 Și chiar în ziua aceea, Achiș i-a dat Țiclagul . De aceea, Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de azi. 7 Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de un an și patru luni. 8 David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriților , ghirziților și amaleciților , căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ținutul acela până la Șur și până în țara Egiptului. 9 David pustia ținutul acesta; nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achiș. 10 Achiș zicea: „Unde ați năvălit azi?” Și David răspundea: „Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de ierahmeeliți și spre miazăzi de cheniți.” 11 David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, „căci”, se gândea el, „ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: ‘Așa a făcut David’”. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. 12 Achiș se încredea în David și zicea: „S-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujba mea pe vecie.”