1 Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop , dorește un lucru bun.” 2 Dar trebuie ca episcopul
să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. 3 Să nu fie nici bețiv , nici bătăuș , nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând , nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. 5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului. 7 Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. 8 Diaconii , de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 9 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 10 Trebuie cercetați întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 11 Femeile, de asemenea , trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. 14 Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15 Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”