Ioas se încununează împărat
1 În al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2 Au străbătut toată țara lui Iuda și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. 3 Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiii lui David. 4 Iată ce veți face. A treia parte din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului, preoți și leviți, să facă paza pragurilor; 5 altă treime să stea în casa împăratului și o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile Casei Domnului. 6 Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoții și leviții de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinți. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. 7 Leviții să înconjoare pe împărat din toate părțile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiți pe lângă împărat când va intra și când va ieși.” 8 Leviții și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din cete. 9 Preotul Iehoiada a dat sutașilor sulițele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu. 10 A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. 11 Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!” 12 Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în Casa Domnului. 13 S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat; tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe, iar cântăreții, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!” 14 Atunci, preotul Iehoiada, scoțând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateți-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâți în Casa Domnului.” 15 I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porții Cailor, și au omorât-o acolo. 16 Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. 17 Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan , preotul lui Baal. 18 Iehoiada a încredințat slujbele Casei Domnului în mâinile preoților, leviților pe care-i împărțise David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. 19 A pus ușieri la porțile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. 20 A luat pe sutași , pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul țării și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. 21 Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.