Ezechia împăratul lui Iuda
1 Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia . 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3 În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile Casei Domnului și le-a dres. 4 A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5 și le-a zis: „Ascultați-mă, leviților! Acum sfințiți-vă , sfințiți Casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul Locaș ce este necurat. 6 Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, și-au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. 7 Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele, și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi-de-tot în Sfântul Locaș. 8 De aceea, mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. 9 Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. 10 Am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. 11 Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-I aduceți tămâie.” 12 Și leviții s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiților; și din fiii merariților: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; și din gherșoniți: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah; 13 și din fiii lui Elițafan: Șimri și Ieiel; și din fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14 și din fiii lui Heman: Iehiel și Șimei; și din fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15 Au adunat pe frații lor și, după ce s-au sfințit, au venit să curățească și Casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. 16 Preoții au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curățească; au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în Templul Domnului și le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară, în pârâul Chedron. 17 Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curățit Casa Domnului; în a șaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră. 18 S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: „Am curățit toată Casa Domnului, altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. 19 Am adus iarăși în bună stare și am curățit toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.”
Jertfele de ispășire
20 Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineață, a strâns pe mai-marii cetății și s-a suit la Casa Domnului. 21 Au adus șapte viței, șapte berbeci, șapte miei și șapte țapi ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru Sfântul Locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului. 22 Preoții au înjunghiat boii și au strâns sângele, pe care l-au stropit pe altar; au înjunghiat berbecii și au stropit sângele pe altar; au înjunghiat mieii și au stropit sângele pe altar. 23 Au adus apoi țapii ispășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile peste ei. 24 Preoții i-au înjunghiat și au turnat sângele la piciorul altarului, ca ispășire pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea-de-tot și jertfa de ispășire. 25 A pus pe leviți în Casa Domnului cu chimvale, alăute și harpe, după rânduiala lui David, lui Gad , văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi. 26 Leviții au luat loc cu instrumentele lui David , și preoții, cu trâmbițele. 27 Ezechia a poruncit să aducă arderea-de-tot pe altar și, în clipa când a început arderea-de-tot, a început și cântarea Domnului, în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. 28 Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea și a sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea-de-tot. 29 Și, când au isprăvit de adus arderea-de-tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenuncheat și s-au închinat. 30 Apoi, împăratul Ezechia și căpeteniile au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. 31 Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: „Acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la Casa Domnului!” Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire și toți cei pe care-i îndemna inima au adus arderi-de-tot. 32 Numărul arderilor-de-tot aduse de adunare a fost de șaptezeci de boi, o sută de berbeci și două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere-de-tot Domnului. 33 Și au mai închinat Domnului șase sute de boi și trei mii de oi. 34 Dar preoții erau în număr mic și n-au putut să despoaie toate arderile-de-tot; i-au ajutat frații lor, leviții, până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfințit și ceilalți preoți, căci leviții s-au sfințit mai degrabă decât preoții. 35 De altfel erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimile jertfelor de mulțumire și cu jertfele de băutură ale arderilor-de-tot. Astfel a fost așezată din nou slujba Casei Domnului. 36 Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate.