Uneltirea Ataliei
1 Atalia , mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. 2 Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 3 A stat șase ani ascuns cu Ioșeba în Casa Domnului. Și în țară domnea Atalia.
Ioas este uns împărat
4 În anul al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiților și alergătorilor și i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. 5 Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveți să faceți. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului , să facă de strajă la casa împăratului, 6 o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziți bine casa, așa încât să nu lăsați pe nimeni să intre. 7 Celelalte două cete ale voastre, toți cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat; 8 să înconjurați pe împărat din toate părțile, fiecare cu armele în mână, și să omorâți pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiți lângă împărat când va ieși și când va intra.” 9 Sutașii au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada. 10 Preotul a dat sutașilor sulițele și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa Domnului. 11 Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. 12 Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: „Trăiască împăratul!” 13 Atalia a auzit vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în Casa Domnului. 14 S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc , după datină. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat: tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Vânzare! Vânzare!” 15 Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: „Scoateți-o afară din șiruri și ucideți cu sabia pe oricine va merge după ea!” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!” 16 I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă. 17 Iehoiada a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat și popor. 18 Tot poporul țării a intrat în templul lui Baal și l-a dărâmat, i-a sfărâmat cu desăvârșire altarele și icoanele și a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri în Casa Domnului. 19 A luat pe sutași, pe cheretiți și pe alergători și pe tot poporul țării, au coborât pe împărat din Casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. 20 Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.
Domnia lui Ioas
21 Ioas avea șapte ani când a ajuns împărat.