Ahaz împăratul lui Iuda
1 În al șaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz , fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2 Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. 3 Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4 A adus jertfe și tămâie pe înălțimi , pe dealuri și sub toți copacii verzi. 5 Atunci , Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. 6 În același timp, Rețin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. 7 Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău și fiul tău; suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8 Și Ahaz a luat argintul și aurul din Casa Domnului și din vistieriile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9 Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pe Rețin. 10 Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. 11 Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. 12 La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. 13 A ars pe el arderea-de-tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. 14 A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte. 15 Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea-de-tot a împăratului și darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor-de-tot și tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.” 16 Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. 17 Și împăratul Ahaz a sfărâmat tăbliile de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. 18 De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. 19 Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20 Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.