1 Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa , vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam , fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ. 2 El a zis: „Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat.”
Împotriva Damascului
3 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier. 4 De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. 5 Voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Bet-Eden, și poporul Siriei va fi dus rob la Chir”, zice Domnul.
Împotriva Gazei
6 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului , 7 de aceea voi trimite foc în zidurile Gazei și-i va mistui palatele. 8 Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului și ce va mai rămâne din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.
Împotriva Tirului
9 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului și nu s-au gândit la legământul frățesc. 10 De aceea , voi trimite foc în zidurile Tirului și-i va mistui palatele.”
Împotriva Edomului
11 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia , înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea întruna urgia. 12 De aceea voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțrei.”
Împotriva lui Amon
13 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-și mărească ținutul, 14 de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei și-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii. 15 Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.