Împotriva Moabului
1 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului , ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, 2 de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului , și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și al sunetului trâmbiței. 3 Voi nimici cu desăvârșire pe judecător din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.
Împotriva lui Iuda
4 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor, 5 de aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”
Împotriva lui Israel
6 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. 7 Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt. 8 Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. 9 Și totuși Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedrii de înalți și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. 10 Și Eu v-am scos din țara Egiptului și v-am povățuit patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. 11 Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. 12 „Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit : ‘Nu prorociți!’ 13 Iată , vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 14 așa că cel iute nu va putea să fugă , iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viața. 15 Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călărețul nu-și va scăpa viața, 16 iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.