Mustrări și amenințări
1 Ascultați cuvântul acesta pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului: 2 „Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.” 3 Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? 4 Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? 5 Cade pasărea în lațul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? 6 Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? 7 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. 8 Leul răcnește: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci? 9 Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți: „Strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea! 10 Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire.” 11 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul va împresura țara, îți va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite!” 12 Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colțul unui pat și pe covoare de Damasc! 13 Ascultați și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor: 14 „În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. 15 Voi surpa casele de iarnă și casele de vară ; palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici”, zice Domnul.