1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. 5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia , necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării . 7 Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. 8 Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. 9 Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10 și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. 11 Aici nu mai este nici grec , nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. 12 Astfel dar , ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. 15 Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup , să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești , cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. 17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți , prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18 Nevestelor , fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaților , iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. 20 Copii , ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21 Părinților , nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22 Robilor , ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești ; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 23 Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. 25 Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului.