Lauda lui Mardoheu
1 Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării. 2 Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților mezilor și perșilor? 3 Căci iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.