Împotriva prorocilor mincinoși
1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: ‘Ascultați cuvântul Domnului!’” 3 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic! 4 Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor! 5 Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. 6 Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. 7 Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți: ‘Așa vorbește Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.” 8 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu. 9 „Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu. 10 Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace !’ când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. 11 De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna. 12 Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-ați tencuit?’” 13 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. 14 Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veți ști că Eu sunt Domnul. 15 Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos! 16 S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu. 17 „Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor! 18 Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuțe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiți că veți prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre? 19 Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.» 20 De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuțele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările! 21 Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, și veți ști că Eu sunt Domnul. 22 Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața, 23 de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veți ști că Eu sunt Domnul.»’”