Locuitorii Ierusalimului, asemănați cu lemnul de viță
1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn, vițele-de-vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure? 3 Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el? 4 Iată că este pus pe foc să ardă. După ce îi arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva? 5 Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el. Cu cât mai puțin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el? 6 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Ca lemnul de viță dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. 7 Îmi voi întoarce Fața împotriva lor; au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veți ști că Eu sunt Domnul când Îmi voi întoarce Fața împotriva lor. 8 Voi preface țara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioși’”, zice Domnul Dumnezeu.