1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Și tu, fiul omului, rostește această cântare de jale asupra Tirului! 3 Spune Tirului: ‘Tu, care stai pe malul mării și faci negoț cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Tirule, tu ziceai: ‹Eu sunt de o desăvârșită frumusețe!› 4 Ținutul tău este în inima mărilor și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos. 5 Cu chiparoși din Senir ți-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ți ridice catargele; 6 lopețile ți le-au făcut din stejari de Basan și lavițele, cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele Chitim. 7 Pânzele care-ți slujeau ca steag erau de in subțire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei. 8 Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vâslași și cei mai înțelepți din mijlocul tău, Tirule, îți erau cârmaci. 9 Bătrânii Ghebalului și lucrătorii lui iscusiți erau la tine și-ți dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine. 10 Cei din Persia, din Lud și din Put slujeau în oastea ta ca oameni de război; ei își spânzurau în tine scutul și coiful și-ți dădeau strălucire. 11 Cei din Arvad îți umpleau zidurile cu războinicii tăi și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale și-ți desăvârșeau astfel frumusețea . 12 Cei din Tars făceau negoț cu tine cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. 13 Iavanul , Tubalul și Meșecul făceau negoț cu tine; dădeau robi și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale. 14 Cei din casa Togarmei aduceau la târgul tău cai, călăreți și catâri. 15 Cei din Dedan făceau negoț cu tine; negoțul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îți aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos. 16 Siria făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestrițe, cu in subțire, mărgean și agat. 17 Iuda și țara lui Israel făceau negoț cu tine; îți dădeau grâu de Minit , turte, miere, untdelemn și leac alinător în schimbul mărfurilor tale. 18 Damascul făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug; îți dădea vin din Helbon și lână albă. 19 Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău: fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine. 20 Dedanul făcea negoț cu tine cu învelitori de pus pe cal. 21 Arabia și toți voievozii Chedarului erau negustorii tăi și-ți aduceau miei, berbeci și țapi. 22 Negustorii din Seba și din Raema făceau negoț cu tine; îți plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur mărfurile tale. 23 Haranul , Canehul și Edenul, negustorii din Seba , din Asiria, din Chilmad făceau negoț cu tine; 24 făceau negoț cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe, puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău. 25 Corăbiile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor! 26 Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor! 27 Bogățiile tale , târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îți dreg crăpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. 28 Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cârmacilor tăi! 29 Și toți vâslașii , marinarii, toți cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. 30 Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărână în cap și se vor tăvăli în cenușă. 31 Își vor rade capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. 32 În durerea lor, vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice: ‹Cine era ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării?› 33 Când ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pământului. 34 Acum însă ești sfărâmat de mări, negoțul tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine! 35 Toți locuitorii ostroavelor stau înmărmuriți din pricina ta, împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură fața! 36 Negustorii popoarelor fluieră asupra ta! Ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna!»’”