1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Văitați-vă !… Nenorocită zi! 3 Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. 4 Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morții în Egipt, când i se vor ridica bogățiile și i se vor răsturna temeliile. 5 Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub și fiii țării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviți de sabie.» 6 Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie», zice Domnul Dumnezeu. 7 «Vor fi pustiiți între alte țări pustiite și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite. 8 Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. 9 În ziua aceea, niște soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!» 10 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi pierde mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 11 El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple țara de morți. 12 Canalele le voi seca, voi da țara în mâinile celor răi; voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!» 13 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi nimici idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu va mai fi niciun voievod din țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului. 14 Voi pustii Patrosul , voi pune foc Țoanului și-Mi voi aduce la îndeplinire judecățile asupra Noului. 15 Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din No. 16 Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură și Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmași. 17 Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetățile acestea se vor duce în robie. 18 La Tahpanes se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetățile lui vor merge în robie. 19 Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul.»’” 20 În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21 „Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. 22 De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. 23 Iar pe egipteni îi voi împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite țări. 24 În schimb, voi întări brațele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână, iar brațele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte. 25 Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea. Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva țării Egiptului. 26 Voi împrăștia pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări și vor ști că Eu sunt Domnul.’”