1 Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile din fața locului gol și din fața clădirii la miazănoapte. 2 Fața unde se afla ușa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coți și lățimea era de cincizeci de coți. 3 În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinăuntru și în dreptul caldarâmului curții de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare în catul al treilea. 4 Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coți și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte. 5 Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. 6 Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curților; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. 7 Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în fața odăilor, avea o lungime de cincizeci de coți, 8 căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coți. Dar fața Templului avea o sută de coți. 9 Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. 10 Mai erau niște odăi de grosimea zidului curții dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. 11 În fața lor, era un loc de trecere , ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lățime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. 12 Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. 13 El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi care sunt în fața locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca lucrurile preasfinte preoții care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare , vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt. 14 Când vor intra, preoții nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.” 15 După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 16 A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 17 A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 18 A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat și a găsit cinci sute de prăjini. 19 S-a întors apoi spre apus și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat. 20 A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute de prăjini și lățimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărțea locul sfânt de cel nesfânt.