1 Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia-o ca brici de ras și trece-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. 2 O treime din el arde-o în foc, în mijlocul cetății , când se vor împlini zilele împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetății; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. 3 Totuși ia vreo câțiva peri și strânge-i în poalele hainei tale. 4 Din aceștia să mai iei iarăși vreo câțiva , să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt țări. 6 Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’ 7 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că ați fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-ați urmat poruncile Mele și n-ați împlinit legile Mele și n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă înconjoară, 8 din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile Mele, sub ochii neamurilor. 9 Din pricina tuturor urâciunilor tale, îți voi face ce n-am făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. 10 De aceea, părinții vor mânca pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinții lor; Îmi voi împlini judecățile împotriva ta și voi risipi în toate vânturile pe toți cei ce vor mai rămâne din tine.» 11 De aceea, pe viața Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit Locașul Meu cel Sfânt cu toți idolii și toate urâciunile tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu va fi fără milă și nu Mă voi îndura. 12 O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. 13 Îmi voi potoli astfel mânia, Îmi voi domoli astfel urgia cu ei și Mă voi răzbuna ca să știe că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei. 14 Te voi preface într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. 15 Vei ajunge de ocară și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecățile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca împotriva lor săgețile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. 16 Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul pâinii. 17 Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”