1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Fiul omului , întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor 3 și zi: ‘Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munți și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. 4 Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5 Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. 6 Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite și înălțimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre, nimicite. 7 Morții vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că Eu sunt Domnul. 8 Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări. 9 Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. 10 Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele.» 11 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini , dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. 12 Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa Îmi voi potoli urgia asupra lor. 13 Și veți ști că Eu sunt Domnul când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt , pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 14 Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi face țara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla , pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”