Iacov la Betel
1 Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel , locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” 2 Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, 3 ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 4 Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. 5 Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 6 Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz , adică Betel, în țara Canaan. 7 A zidit acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului) , căci acolo i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. 8 Debora , doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. 9 Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. 10 Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. 11 Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crești și înmulțește-te; un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. 12 Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine.” 13 Dumnezeu S-a înălțat de la el, în locul unde îi vorbise. 14 Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. 15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel .
Moartea Rahelei
16 Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea 17 și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!” 18 Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei) . 19 Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata , sau Betleem. 20 Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi.
Fiii lui Iacov
21 Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder . 22 Pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. 23 Fiii Leei: Ruben , întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 24 Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25 Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. 26 Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.
Moartea lui Isaac
27 Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre , la Chiriat-Arba , care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. 28 Zilele vieții lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. 29 Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.