Urmașii lui Adam prin Set până la Noe
1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2 I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuți. 3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. 4 După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 5 Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit. 6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. 7 După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10 După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12 La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13 După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15 La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16 După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18 La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh . 19 După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21 La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22 După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25 La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26 După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28 La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29 El i-a pus numele Noe , zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.” 30 După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31 Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem , Ham și Iafet .