Slava celui de-al doilea Templu
1 În a douăzeci și una zi a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel: 2 „Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le: 3 ‘Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? 4 Acum fii tare , Zorobabel!’, zice Domnul. ‘Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot! Fii tare și tu, tot poporul din țară’, zice Domnul, ‘și lucrați! Căci Eu sunt cu voi’, zice Domnul oștirilor. 5 ‘Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeți!’ 6 Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul; 7 voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă Casa aceasta’, zice Domnul oștirilor. 8 ‘Al Meu este argintul și al Meu este aurul’, zice Domnul oștirilor. 9 ‘Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi’, zice Domnul oștirilor, ‘și în locul acesta voi da pacea’, zice Domnul oștirilor.”
Binecuvântarea făgăduită
10 În a douăzeci și patra zi a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel: 11 „Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pune preoților următoarea întrebare asupra Legii: 12 «Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite?»’” Preoții au răspuns: „Nu!” 13 Și Hagai a zis: „Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort , de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?” Preoții au răspuns: „Vor fi spurcate.” 14 Atunci, Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis: „‘Tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea Mea’, zice Domnul, ‘așa sunt toate lucrările mâinilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă este spurcat! 15 Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului! 16 Atunci când veneau la o grămadă de douăzeci de măsuri, nu erau în ea decât zece; când veneau la teasc să scoată cincizeci de măsuri, nu erau în el decât douăzeci! 17 V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină; am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Și cu toate acestea , tot nu v-ați întors la Mine’, zice Domnul. 18 ‘Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a douăzeci și patra zi a lunii a noua, din ziua când a fost întemeiat Templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele! 19 Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar, din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.’”
Nimicirea vrăjmașilor și înălțarea lui Zorobabel
20 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci și patra zi a lunii, astfel: 21 „Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: ‘Voi clătina cerurile și pământul; 22 voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele; caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. 23 În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘pe tine, Zorobabele, fiul lui Șealtiel, robul Meu’, zice Domnul, ‘te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci Eu te-am ales’, zice Domnul oștirilor.”