Închinarea la idoli
1 Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. 2 Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul!” 3 El s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu. 4 Și Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, căci, peste puțină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. 5 În ziua aceea , voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.” 6 Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare) ; căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta! 7 Dar voi avea milă de casa lui Iuda și-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți.” 8 Ea a înțărcat pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. 9 Și Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu) , căci voi nu sunteți poporul Meu și Eu nu voi fi Dumnezeul vostru. 10 Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, și de unde li se zicea: ‘Nu sunteți poporul Meu’, li se va zice: ‘Copiii Dumnezeului celui viu!’ 11 Atunci , copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Izreel.