1 Întoarce-te , Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. 2 Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre . 3 Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: ‘Dumnezeul nostru’. Căci la Tine găsește milă orfanul.” 4 „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor , îi voi iubi cu adevărat ! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei! 5 Voi fi ca roua pentru Israel; el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. 6 Ramurile lui se vor întinde; măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui, ca ale Libanului. 7 Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. 8 Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde; de la Mine îți vei primi rodul .” 9 Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înțeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele.