1 Domnul mi-a zis: „Du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide!” 2 Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. 3 Și i-am zis: „Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!” 4 Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat , fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi . 5 După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui în vremurile de pe urmă.