1 Ascultați lucrul acesta, preoți! Ia aminte, casa lui Israel! Și pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă amenință judecata, pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor! 2 Necredincioșii se afundă în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toți! 3 Cunosc Eu doar pe Efraim și Israel nu-Mi este ascuns; știu că tu, Efraime, ai curvit și că Israel s-a spurcat. 4 Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul! 5 Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. 6 Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat din mijlocul lor. 7 Au fost necredincioși Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiți o lună nouă cu avuțiile lor. 8 Sunați din trâmbiță la Ghibea, sunați din trâmbiță la Rama! Strigați la Bet-Aven ! Iată-i pe urma ta , Beniamine! 9 Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei; ce vestesc Eu împotriva semințiilor lui Israel va veni negreșit! 10 Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei! 11 Efraim este asuprit , zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care-i plăceau . 12 Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune (a dinților) pentru casa lui Iuda. 13 Când își vede Efraim boala și Iuda rănile , Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. 14 Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâșia și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 15 Voi pleca, Mă voi întoarce în locuința Mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta Fața Mea. Când vor fi în necaz , vor alerga la Mine.”