1 Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat , dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2 El ne va da iarăși viața în două zile; a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 3 Să cunoaștem , să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie , ca ploaia de primăvară, care udă pământul! 4 „Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. 5 De aceea îi voi biciui prin proroci , îi voi ucide prin cuvintele gurii Mele și judecățile Mele vor străluci ca lumina! 6 Căci bunătate voiesc, nu jertfe , și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot! 7 Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu Mi-au fost credincioși atunci. 8 Galaadul este o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge! 9 Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii. 10 În casa lui Israel am văzut lucruri grozave; acolo Efraim curvește , Israel se spurcă. 11 Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului Meu!