1 Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul, și ceata de tâlhari jefuiește afară. 2 Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte de toată răutatea lor; faptele lor îi și înconjoară și stau înaintea Mea! 3 Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile lor. 4 Toți sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, și brutarul încetează să mai ațâțe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. 5 În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. 6 Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins. 7 Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toți împărații lor cad ; niciunul din ei nu Mă cheamă. 8 Efraim se amestecă printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. 9 Niște străini îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama; îl apucă bătrânețea, și el nu-și dă seama. 10 Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse! 11 Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. 12 Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde lațul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului și-i voi pedepsi cum le-am spus în adunarea lor. 13 Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap , dar ei spun minciuni împotriva Mea! 14 Nu strigă către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea. 15 I-am pedepsit, le-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. 16 Se întorc , dar nu la Cel Preaînalt; sunt ca un arc înșelător. Mai-marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirii lor îndrăznețe , care-i va face de râs în țara Egiptului .