1 Pune trâmbița în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur peste Casa Domnului! Căci au călcat legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele. 2 Atunci vor striga către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaștem , noi, Israel!’ 3 Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îl va urmări. 4 Au pus împărați fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. 5 Vițelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când nu vor voi ei să se țină curați? 6 Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, vițelul Samariei va fi făcut bucăți! 7 Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca-o străinii . 8 Israel este nimicit ! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. 9 Căci s-au dus în Asiria, ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni! 10 Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa , ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domni . 11 Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12 Chiar dacă-i scriu toate poruncile Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. 13 Ei înjunghie vitele pe care Mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea Domnul nu le primește! Acum , Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se vor întoarce în Egipt! 14 Căci Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut , și-a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite; de aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele.”