1 Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit , părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu! 2 Aria și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3 Nu vor rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria mâncăruri necurate. 4 Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci nu-I va fi plăcută. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale; toți cei ce vor mânca din ea se vor face necurați, căci pâinea lor va fi numai pentru ei, nu va intra în Casa Domnului! 5 Ce veți face în zilele de praznic , la sărbătorile Domnului? 6 Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. 7 Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. 8 Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind lațuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său. 9 S-au afundat în stricăciune , ca în zilele Ghibei ; Domnul Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. 10 „Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin, în primăvară , dar ei s-au dus la Baal-Peor , s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. 11 Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire! 12 Chiar dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari, și vai de ei când Îmi voi întoarce privirile de la ei! 13 Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!” 14 Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme și țâțe seci! 15 „Toată răutatea lor este la Ghilgal ; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutății faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt niște îndărătnici. 16 Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod și, chiar dacă au copii , le voi omorî rodul iubit de ei.” 17 Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci printre neamuri.