Asupra Egiptului
1 Prorocie împotriva Egiptului: Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. 2 „Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. 3 Duhul egiptenilor va pieri din ei și le voi nimici sfatul; atunci vor întreba pe idoli și pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morții și pe ghicitori. 4 Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 5 Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca, 6 râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestiile se vor veșteji. 7 Livezile Nilului de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri. 8 Vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu și cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiați. 9 Cei ce lucrează inul dărăcit și cei ce țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine, 10 stăpânitorii țării vor fi întristați și toți simbriașii vor fi cu inima amărâtă. 11 În adevăr, voievozii Țoanului au înnebunit, sfetnicii înțelepți ai lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon: „Noi suntem fiii înțelepților, fiii străvechilor împărați”? 12 Unde sunt înțelepții tăi? Să-ți facă descoperiri dumnezeiești și să spună ce a hotărât Domnul oștirilor împotriva Egiptului. 13 Voievozii Țoanului au înnebunit, voievozii Nofului s-au înșelat, căpeteniile semințiilor duc Egiptul în rătăcire: 14 Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat și varsă, 15 și Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap , nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie! 16 În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie: va tremura și se va teme, văzând mișcarea mâinii Domnului oștirilor, când o va ridica împotriva lui. 17 Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oștirilor.
Egiptul împreună cu Asur și Israel
18 În vremea aceea, vor fi cinci cetăți în țara Egiptului, care vor vorbi limba Canaanului și vor jura pe Domnul oștirilor: una din ele se va numi „Cetatea Nimicirii” ! 19 Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. 20 Acesta va fi pentru Domnul oștirilor un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor, și El le va trimite un mântuitor și un apărător, care să-i izbăvească. 21 Atunci, Domnul Se va descoperi egiptenilor, și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. 22 Astfel, Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care-i va asculta și-i va vindeca. 23 În aceeași vreme, va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii, în Asiria, și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. 24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. 25 Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, și Asiria, lucrarea mâinilor Mele, și Israel, moștenirea Mea!”