Asur împotriva Egiptului și Etiopiei
1 În anul când a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul și l-a luat, 2 în vremea aceea, Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț și i-a zis: „Du-te, dezleagă-ți sacul de pe coapse și scoate-ți încălțămintea din picioare!” El a făcut așa, a umblat gol și desculț. 3 Și Domnul a zis: „După cum robul meu Isaia umblă gol și desculț trei ani de zile, ca semn și înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, 4 tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu spinarea descoperită, spre rușinea Egiptului. 5 Atunci se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. 6 Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea: ‘Iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei! Cum vom scăpa acum?’”