1 Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, 2 pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, 3 pe căpetenia peste cincizeci și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. 4 „Le voi da băieți drept căpetenii”, zice Domnul, „și niște copii vor stăpâni peste ei.” 5 Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic, pe cel pus în cinste. 6 Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!” 7 Dar, în aceeași zi, el va răspunde: „Nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină: nu mă puneți căpetenie peste popor.” 8 Se clatină Ierusalimul , se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui mărețe. 9 Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și, ca sodomiții , își dau pe față nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele! 10 Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. 11 Vai de cel rău! Lui îi va merge rău , căci va culege rodul faptelor lui. 12 Poporul meu este asuprit de niște copii și-l stăpânesc niște femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, și pustiesc calea pe care umbli! 13 Domnul Se înfățișează la judecată , stă în picioare ca să judece popoarele. 14 Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său și cu mai-marii lui: „Voi ați mâncat via ! Prada luată de la sărac este în casele voastre! 15 Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul Meu și apăsați pe săraci?”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16 Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picior, 17 Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea.” 18 În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele , 19 cerceii, brățările și maramele, 20 legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, 21 inelele și verigile de la nas, 22 hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, 23 oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și maramele ușoare. 24 Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încrețit, un cap pleșuv ; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumusețe. 25 Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi, în luptă. 26 Porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ.