Numai Domnul răscumpără pe Israel
1 Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut , Iacove, și Cel ce te-a întocmit , Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu. 2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 3 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. 4 De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. 5 Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. 6 Voi zice miazănopții: ‘Dă încoace!’ și miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului: 7 pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit.’” 8 Scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. 9 Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică: „Adevărat!” 10 „Voi sunteți martorii Mei”, zice Domnul, „voi și Robul Meu pe care L-am ales, ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi, 11 Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor! 12 Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi; voi Îmi sunteți martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu. 13 Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi ?” 14 Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului și cobor pe toți fugarii, chiar și pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau. 15 Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.” 16 Așa vorbește Domnul, care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, 17 care a scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcați deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare: 18 „Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi! 19 Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. 20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21 poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele. 22 Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de Mine, Israele! 23 Nu Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot și nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. 24 Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit cu nelegiuirile tale. 25 Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26 Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuți, ca să-ți scoți dreptatea. 27 Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea. 28 De aceea, am socotit ca niște pângăriți pe căpeteniile Sfântului Locaș, am dat pierzării pe Iacov și batjocurii pe Israel.