Venirea mântuirii
1 De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. 2 Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații, slava ta și-ți vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Domnului. 3 Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4 Nu te vor mai numi „Părăsită” , și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu , ci te vor numi „Plăcerea Mea este în ea” și țara ta o vor numi Beula (Măritată) , căci Domnul Își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. 5 Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. 6 Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi, care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc! 7 Și nu-I dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și-l va face o laudă pe pământ. 8 Domnul a jurat pe dreapta Lui și pe brațul Lui cel puternic, zicând: „Nu voi mai da grâul tău hrană vrăjmașilor tăi și fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit. 9 Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce vor face vinul, aceia îl vor bea în curțile Locașului Meu celui Sfânt.” 10 Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste popoare! 11 Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului: „Spuneți fiicei Sionului: ‘Iată , Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui.’” 12 Ei vor fi numiți „Popor sfânt, Răscumpărați ai Domnului”. Iar pe tine te vor numi „Cetate căutată și nepărăsită” .