Răsplătirile Domnului
1 „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă, iată-Mă!’ către un neam care nu chema Numele Meu. 2 Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui, 3 spre un popor care nu contenește să Mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, 4 care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în străchini bucate necurate, 5 și care totuși zice: ‘Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! 6 Iată ce am hotărât în Mine: ‘Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.’ 7 Pentru nelegiuirile voastre”, zice Domnul, „și pentru nelegiuirile părinților voștri, care au ars tămâie pe munți și M-au batjocorit pe înălțimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.” 8 Așa vorbește Domnul: „După cum, când se găsește zeamă într-un strugure, se zice: ‘Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!’, tot așa și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. 9 Voi scoate o sămânță din Iacov, și din Iuda, un moștenitor al munților Mei; aleșii Mei vor stăpâni țara și robii Mei vor locui în ea. 10 Saronul va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor va sluji de culcuș boilor pentru poporul Meu care Mă va căuta. 11 Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele Meu cel sfânt , care puneți o masă ‘Norocului’ și umpleți un pahar în cinstea ‘Sorții’ , 12 vă sortesc sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați, căci Eu am chemat , și n-ați răspuns, am vorbit, și n-ați ascultat, ci ați făcut ce este rău înaintea Mea și ați ales ce nu-Mi place.” 13 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că robii Mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veți rușina. 14 Iată că robii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi duhul. 15 Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor Mei, și anume: ‘Domnul Dumnezeu vă va omorî’, și va da robilor Săi un alt nume. 16 Așa că cine se va binecuvânta în țară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura în țară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei. 17 Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18 Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui, în bucurie. 19 Eu Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. 20 Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. 21 Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22 Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 23 Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. 24 Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! 25 Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul.