1 Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. 2 Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. 3 Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-ați strâns comori în zilele din urmă! 4 Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. 5 Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. 6 Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! 7 Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. 8 Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. 9 Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați; iată că Judecătorul este chiar la ușă. 10 Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. 11 Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. 12 Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da” și „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeți sub judecată. 13 Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă ! 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. 15 Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și , dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16 Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17 Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. 19 Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, 20 să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.