Împotriva casei împărătești a lui Iuda
1 Așa vorbește Domnul: „Coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. 2 Să spui: ‘Ascultă Cuvântul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi și tot poporul care intrați pe porțile acestea! 3 Așa vorbește Domnul: «Faceți dreptate și judecată; scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă; nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta! 4 Căci, dacă lucrați după cuvântul acesta, vor intra pe porțile casei acesteia împărați care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiți în care și călări pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor. 5 Dar, dacă nu veți asculta cuvintele acestea, pe Mine Însumi jur», zice Domnul, «că această casă va ajunge o dărâmătură!»’” 6 Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: „Tu ești pentru Mine precum Galaadul, ca vârful Libanului, dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori! 7 Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi și-i vor arunca în foc. 8 Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: ‘Pentru ce a făcut Domnul așa acestei cetăți mari?’ 9 Și se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit!’” 10 Nu plângeți pe cel mort și nu vă bociți pentru el, ci plângeți mai degrabă pe cel ce se duce , care nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea țara de naștere! 11 Căci așa vorbește Domnul despre Șalum , fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia și care a ieșit din locul acesta: „Nu se va mai întoarce în el, 12 ci va muri în locul unde este dus rob și nu va mai vedea țara aceasta. 13 Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile, cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata; 14 care zice: ‘Îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare’ și-i face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu! 15 Împărat ești tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată, și era fericit! 16 Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaște?”, zice Domnul. 17 „Dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și silnicie.” 18 De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor plânge zicând: ‘Vai , fratele meu! Vai, sora mea!’ Nici nu-l vor plânge zicând: ‘Vai, doamne! Vai, Măria Sa!’ 19 Ci va fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului! 20 Suie-te pe Liban și strigă! Înalță-ți glasul de pe Basan! Și strigă de pe înălțimea Abarim! Căci toți cei ce te iubeau sunt zdrobiți! 21 Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai: ‘Nu pot s-ascult!’ Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul Meu. 22 Pe toți păstorii tăi îi va paște vântul și cei ce te iubesc vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși din pricina întregii tale răutăți. 23 Tu, care locuiești pe Liban acum, care îți ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în munci! 24 Pe viața Mea”, zice Domnul, „că, și chiar dacă Ieconia , fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo. 25 Te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile haldeenilor. 26 Te voi arunca, pe tine și pe mamă-ta care te-a născut, într-o altă țară, unde nu v-ați născut și acolo veți muri! 27 Dar, în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce! 28 Este un vas disprețuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru căruia nu-i dai niciun preț? Pentru ce sunt aruncați oare, el și sămânța lui, și azvârliți într-o țară pe care n-o cunosc? 29 Țară , țară, țară, ascultă glasul Domnului! 30 Așa vorbește Domnul: ‘Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie al lui David și să domnească peste Iuda.’”