Sfatul lui Ieremia
1 La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt: 2 „Așa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ți niște legături și niște juguri și puneți-le la gât. 3 Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4 Și spune-le să spună stăpânilor lor: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneți stăpânilor voștri: 5 ‹Eu am făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare și cu brațul Meu întins, și dau pământul cui Îmi place. 6 Acum dau toate aceste țări în mâinile robului Meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului; îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. 7 Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. 8 Dar, dacă un popor sau o împărăție nu se va supune lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui. 9 De aceea, să n-ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri, care vă zic: „Nu veți fi supuși împăratului Babilonului!” 10 Căci ei vă prorocesc minciuni, ca să fiți depărtați din țara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriți. 11 Dar, pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va fi supus, îl voi lăsa în țara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze și să locuiască în ea.›»’” 12 Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia , împăratul lui Iuda: „Plecați-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneți-vă lui și poporului lui, și veți trăi. 13 Pentru ce să muriți , tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? 14 N-ascultați de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veți fi supuși împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc minciuni. 15 Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriți, voi și prorocii care vă prorocesc!” 16 Am vorbit și preoților și întregului popor și le-am spus: „Așa vorbește Domnul: ‘N-ascultați de cuvintele prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic: «Iată că uneltele Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni. 17 Nu-i ascultați; supuneți-vă împăratului Babilonului și veți trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? 18 Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’ 19 Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi , la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta 20 și care n-au fost ridicate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți mai-marii lui Iuda și ai Ierusalimului; 21 așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22 ‘Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta.’”