1 Iată Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia cu privire la filisteni, înainte ca Faraon să bată Gaza: 2 „Așa vorbește Domnul: ‘Iată, se ridică niște ape de la miazănoapte , cresc ca un râu ieșit din matcă, îneacă țara și ce cuprinde ea, cetatea și locuitorii ei. Țipă oamenii și se bocesc toți locuitorii țării 3 de tropăitul copitelor cailor lui puternici, de huruitul carelor lui și de scârțâitul roților; părinții nu se mai întorc spre copiii lor, atât le sunt de slăbite mâinile, 4 pentru că vine ziua când vor fi nimiciți toți filistenii și stârpiți toți cei ce slujeau ca ajutoare Tirului și Sidonului. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășițele ostrovului Caftor. 5 Gaza a ajuns pleșuvă, Ascalonul piere cu rămășița văilor lui! Până când îți vei face tăieturi de jale în piele? – 6 Ah! Sabie a Domnului, când te vei odihni odată? Întoarce-te în teacă, oprește-te și fii liniștită! – 7 Dar cum ar putea să se odihnească? Când Domnul doar îi poruncește și o îndreaptă împotriva Ascalonului și coastei mării.’”