Păstorul cel bun
1 Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. 2 Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. 3 Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. 4 După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. 5 Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” 6 Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea.
Isus, Ușa oilor
7 Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor. 8 Toți cei ce au venit înainte de Mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. 9 Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. 10 Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug. 11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. 12 Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, 15 așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele. 16 Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor. 17 Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața ca iarăși s-o iau. 18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” 19 Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. 20 Mulți dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun. De ce-L ascultați?” 21 Alții ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor?”
Isus la Praznicul Înnoirii
22 În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. 23 Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon. 24 Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.” 25 „V-am spus” , le-a răspuns Isus, „și nu credeți. Lucrările pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 26 Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile Mele. 27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. 28 Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30 Eu și Tatăl una suntem.” 31 Atunci, iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. 32 Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în Mine?” 33 Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.” 34 Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteți dumnezei»’? 35 Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desființată, 36 cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfințit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’ 37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeți. 38 Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.” 39 La auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.
Plecarea lui Isus în Pereea
40 Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 41 Mulți veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” 42 Și mulți au crezut în El în locul acela.